Samenvatting Machine

Een goede samenvatting is een beknopte weergave van de belangrijkste concepten en essentiële informatie uit een langere tekst. Het doel is om lezers een overzicht te geven van de oorspronkelijke inhoud zonder in onnodige details te duiken. De belangrijkste kenmerken van een effectieve samenvatting zijn duidelijkheid, objectiviteit, volledigheid, een logische structuur die de originele tekst weerspiegelt, originele bewoordingen (om plagiaat te voorkomen), geen persoonlijke meningen, eventuele contextuele verduidelijkin, trouw blijven aan de bedoeling van de auteur en een lengte die past bij de context. Het moet vloeiend verlopen en geschikt zijn voor het beoogde publiek en doel. In essentie bevat een goed gemaakte samenvatting de kernideeën van het oorspronkelijke werk, zodat lezers de hoofdpunten snel kunnen begrijpen.

  • Neem een tekst naar keuze, niet langer dan 800 woorden.
  • Kies het aantal woorden dat je wilt voor de samenvatting.
  • Kies je niveau.

Aialaia maakt de samenvatting voor je en kan ook je samenvatting in een andere taal schrijven indien gewenst! 

 

Geef Aialaia 10 - 15 seconden de tijd om je samenvatting te maken